Privacy verklaringSigarenverkoop.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
Sigarenverkoop.nl
Uilenspiegelweg 11
4744 RK Bosschenhoofd
info@sigarenverkoop.nl
telefoon: 0031 165 321625
KVK regio West-Brabant, nr.: 20116328, vestigingsnr.: 000007709919
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Sigarenverkoop.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
   
  • Het versturen van bestelbevestiging en factuur bij het bestellen van sigaren op onze website
  • Het versturen van uw bestelling
  • Het versturen van nieuwsbrieven (Alleen met uw toestemming. In elke nieuwsbrief staat onderaan een link om u uit te schrijven.)
 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:
 
  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, adres, geboortedatum en IP-adres
 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken,
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU
 

Cookieverklaring

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. SigarenVerkoop gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
 
SigarenVerkoop gebruikt Google Analytics (zie hier de privacyverklaring van Google) om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Echter: Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaartermijn

Sigarenverkoop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.  
De gegevens op de facturen in onze verkoopadministratie worden op grond van de wettelijk verplichte bewaartermijn van de belastingdienst maximaal 7 jaar bewaard.
 

Beveiliging

Sigarenverkoop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.
 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
 
 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 

Wijziging privacy statement 

Sigarenverkoop.nl kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de website.